top of page
Tikva

TIKVA

Tikva är hebreiska och betyder hopp, som i förhoppning, hoppas eller tro. Tikva är en träningsform och avslappningsmetod med fokus på balans och en inre tillit. Inspiration hämtas från Psalm 23 och textinnebörden:  

"du låter mig vila på gröna ängar, du för mig till vatten där jag finner ro"

 

Tikva vill ge redskap för dig som vill leva ett liv i balans och tillit med fokus på hela människan till ande, kropp och själ. Genom enkla kroppsövningar bygger vi upp kroppens styrka och smidighet. Under passet talas ord som bygger upp och uppmuntrar din självkänsla och ditt människovärde. Övningarna hjälper dig att förändra negativa tankar och förmedlar hopp till din själ.   

 

Deltagarna är med efter egen förmåga vilket gör att alla kan delta oavsett tidigare förutsättningar. De som kan är delaktiga i alla kroppsövningar, en del lyssnar sig bara igenom passet. Målet är att du som deltar ska förstå att du är en del av något större. Innanför inte utanför. Du är beroende men också utan att göra något mer än att finnas till bidrar du med mycket.

Tikva bygger på den kristna värdegrunden ​"Att behandla alla lika och med respekt"

 

Jag har under 10 år haft förmånen att leda Tikvapass i min egen församlingen och på många av de kurser jag gett.

Vill du veta mer om Tikva kan du gå in här: www.tikva.se

bottom of page